صفحه گروه ۲۰

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود گروه ۲۰ (2018)
  • این کشور : 19
  • منطقه : ۷۸,۱۵۳,۲۵۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۴,۵۳۰,۵۱۵,۹۲۶
  • تراکم جمعیت : ۵۸/۰ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۴۵۴,۰۹۰ کیلومتر مربع