صفحه گروه پانزده

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود گروه پانزده (2018)
  • این کشور : 18
  • منطقه : ۲۸,۹۸۳,۷۲۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲,۶۰۸,۲۲۷,۹۳۴
  • تراکم جمعیت : ۹۰/۰ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱۱۰,۰۲۰ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟