صفحه گروه پانزده

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود گروه پانزده (2018)
  • این کشور : 18
  • منطقه : ۲۸,۹۸۳,۷۲۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲,۶۰۸,۲۲۷,۹۳۴
  • تراکم جمعیت : ۹۰/۰ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱۱۰,۰۲۰ کیلومتر مربع