صفحه گروه هشت

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود گروه هشت (2018)
  • این کشور : 8
  • منطقه : ۳۸,۲۷۳,۵۸۸ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۹۰۹,۳۶۵,۹۹۳
  • تراکم جمعیت : ۲۳/۸ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۱۵,۲۵۳ کیلومتر مربع