صفحه کمیسیون اقیانوس هند

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود کمیسیون اقیانوس هند (2018)
  • این کشور : 5
  • منطقه : ۱,۱۳۸,۷۳۵ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۹۳,۲۶۰,۹۹۹
  • تراکم جمعیت : ۸۱/۹ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۹,۲۶۳ کیلومتر مربع