صفحه کمیسیون اقتصادی برای آفریقا

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود کمیسیون اقتصادی برای آفریقا (2018)
  • این کشور : 53
  • منطقه : ۲۹,۴۷۲,۴۹۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱,۲۲۵,۷۰۶,۰۱۴
  • تراکم جمعیت : ۴۱/۶ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۸,۹۲۶ کیلومتر مربع