میکرونزی

این قاره : اقیانوسیه.
شهرهای عمده : تاراوای جنوبی و ماجورو.

وابستگیها میکرونزی

صفحه میکرونزی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود میکرونزی
  • این کشور : 5
  • وابستگیها : 2
  • منطقه : ۳,۱۹۹ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲۸۳,۰۰۰
  • تراکم جمعیت : ۸۸/۵ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱۰,۷۸۲ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟