صفحه مرکوسور

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود مرکوسور (2018)
  • این کشور : 5
  • منطقه : ۱۲,۸۱۴,۲۱۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲۹۲,۶۳۰,۹۹۹
  • تراکم جمعیت : ۲۲/۸ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱۵,۹۴۰ کیلومتر مربع