این کشور قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی

صفحه قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (2018)
  • این کشور : 3
  • منطقه : ۲۱,۳۲۰,۹۶۰ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۴۸۹,۰۸۳,۹۸۸
  • تراکم جمعیت : ۲۲/۹ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۲۳۱,۳۳۴ کیلومتر مربع