صفحه فرانسه‌زبانی

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود فرانسه‌زبانی (2018)
  • این کشور : 72
  • منطقه : ۲۷,۸۲۹,۷۸۷ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱,۰۷۸,۲۸۲,۰۰۳
  • تراکم جمعیت : ۳۸/۷ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۲۶۹,۶۹۴ کیلومتر مربع