وابستگیها شبه‌قاره هند

صفحه شبه‌قاره هند

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود شبه‌قاره هند (2018)
  • این کشور : 9
  • وابستگیها : 1
  • منطقه : ۶,۷۸۴,۷۲۷ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱,۸۷۰,۹۳۹,۹۵۴
  • تراکم جمعیت : ۲۷۵/۸ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱۳,۷۴۸ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟