صفحه سازمان هماهنگ از قانون کسب و کار در آفریقا

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود سازمان هماهنگ از قانون کسب و کار در آفریقا (2018)
  • این کشور : 16
  • منطقه : ۶,۷۷۴,۷۸۴ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱۸۴,۸۲۷,۹۹۹
  • تراکم جمعیت : ۲۷/۳ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳,۹۸۵ کیلومتر مربع