صفحه سازمان امنیت و همکاری اروپا

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود سازمان امنیت و همکاری اروپا (2018)
  • این کشور : 68
  • منطقه : ۶۲,۳۰۴,۲۲۷ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱,۷۹۰,۶۶۰,۹۹۹
  • تراکم جمعیت : ۲۸/۷ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۴۴۰,۷۸۹ کیلومتر مربع