صفحه سازمان امنیت و همکاری اروپا

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود سازمان امنیت و همکاری اروپا (2018)
  • این کشور : 68
  • منطقه : ۶۲,۳۰۴,۲۲۷ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱,۷۹۰,۶۶۰,۹۹۹
  • تراکم جمعیت : ۲۸/۷ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۴۴۰,۷۸۹ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟