صفحه جامعه کشورهای پرتغالی زبان

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود جامعه کشورهای پرتغالی زبان (2018)
  • این کشور : 11
  • منطقه : ۱۰,۹۷۱,۰۲۹ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۳۰۰,۸۵۹,۹۹۷
  • تراکم جمعیت : ۲۷/۴ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱۶,۵۸۸ کیلومتر مربع