این کشور جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی

صفحه جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (2018)
  • این کشور : 6
  • منطقه : ۳,۰۲۰,۱۴۲ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۵۰,۲۷۸,۰۰۰
  • تراکم جمعیت : ۱۶/۶ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱,۷۵۲ کیلومتر مربع