صفحه جامعه اقتصادی از ایالات غرب آفریقا

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود جامعه اقتصادی از ایالات غرب آفریقا (2018)
  • این کشور : 15
  • منطقه : ۵,۱۱۴,۱۴۳ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۳۷۱,۸۸۶,۹۹۹
  • تراکم جمعیت : ۷۲/۷ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۵,۳۱۱ کیلومتر مربع