صفحه انجمن کارائیب

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود انجمن کارائیب (2018)
  • این کشور : 17
  • وابستگیها : 9
  • منطقه : ۴,۴۲۰,۵۸۷ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲۳۵,۰۲۳,۹۹۸
  • تراکم جمعیت : ۵۳/۲ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۲۶,۷۷۲ کیلومتر مربع