این کشور انجمن تجارت آزاد اروپا

صفحه انجمن تجارت آزاد اروپا

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود انجمن تجارت آزاد اروپا (2018)
  • این کشور : 4
  • منطقه : ۴۶۸,۶۷۰ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱۴,۱۵۶,۰۰۰
  • تراکم جمعیت : ۳۰/۲ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۰,۱۳۶ کیلومتر مربع