اطلاعات یورو

ISO 4217EUR (978)
علامت ارز یورو

نرخ ارز یورو

$US$US 1= € ۰/۹۰۸۵۹۵€ 1 = $US ۱/۱۰۰۶
£UK£UK 1= € ۱/۲۶۹۹۲۲€ 1 = £UK ۰/۷۸۷۴۵
C$C$ 1= € ۰/۶۷۰۷۳۶€ 1 = C$ ۱/۴۹۰۹
$AU$AU 1= € ۰/۶۵۴۶۶۴€ 1 = $AU ۱/۵۲۷۵۰۱
¥JP¥JP 1= € ۰/۰۰۸۰۳۷€ 1 = ¥JP ۱۲۴/۴۲۴۵۳۷
CHFCHF 1= € ۰/۹۱۴۹۹۷€ 1 = CHF ۱/۰۹۲۹

صفحه یورو

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود یورو
  • این کشور : 22
  • وابستگیها : 10
  • منطقه : ۲,۷۴۰,۷۹۳ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۳۲۵,۸۲۳,۹۹۸
  • تراکم جمعیت : ۱۱۸/۹ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۴۶,۵۳۸ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟