اطلاعات یورو

ISO 4217EUR (978)
علامت ارز یورو

نرخ ارز یورو (6 اوت 2019)

$US$US 1= € ۰/۸۹۶۵۳۹€ 1 = $US ۱/۱۱۵۴
£UK£UK 1= € ۱/۰۹۱۰۷۲€ 1 = £UK ۰/۹۱۶۵۳
C$C$ 1= € ۰/۶۸۰۶۸۹€ 1 = C$ ۱/۴۶۹۱
$AU$AU 1= € ۰/۶۱۷۷۰۳€ 1 = $AU ۱/۶۱۸۹۰۱
¥JP¥JP 1= € ۰/۰۰۸۲۶۴€ 1 = ¥JP ۱۲۱/۰۰۶۷۷۶
CHFCHF 1= € ۰/۹۰۵۹۶۱€ 1 = CHF ۱/۱۰۳۸

صفحه یورو

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود یورو (2018)
  • این کشور : 22
  • وابستگیها : 10
  • منطقه : ۲,۷۴۰,۷۹۳ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۳۳۴,۸۹۵,۰۰۳
  • تراکم جمعیت : ۱۲۲/۲ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۴۶,۵۳۸ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟