اطلاعات کرون نروژ

ISO 4217NOK (578)
علامت ارز کرون نروژkrN

نرخ ارز کرون نروژ

€ 1= krN ۹/۵۲۴۵krN 1 = € ۰/۱۰۴۹۹۲
$US$US 1= krN ۸/۶۵۳۹۱۶krN 1 = $US ۰/۱۱۵۵۵۵
£UK£UK 1= krN ۱۲/۰۹۵۳۷۱krN 1 = £UK ۰/۰۸۲۶۷۶
C$C$ 1= krN ۶/۳۸۸۴۲۳krN 1 = C$ ۰/۱۵۶۵۳۳
$AU$AU 1= krN ۶/۲۳۵۳۵۲krN 1 = $AU ۰/۱۶۰۳۷۶
¥JP¥JP 1= krN ۰/۰۷۶۵۵۱krN 1 = ¥JP ۱۳/۰۶۳۱۸۷

این کشور کرون نروژ

وابستگیها کرون نروژ

جزیره بووه
جزیره بووه
سوالبارد و یان ماین
سوالبارد و یان ماین

صفحه کرون نروژ

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود کرون نروژ
  • این کشور : 1
  • وابستگیها : 2
  • منطقه : ۳۸۶,۷۰۰ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۴,۷۸۷,۰۰۰
  • تراکم جمعیت : ۱۲/۴ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۲۸,۷۶۵ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟