اطلاعات دینار مقدونیه

ISO 4217MKD (807)

نرخ ارز دینار مقدونیه (8 اوت 2019)

€ 1= MKD ۶۱/۴۸۹۸MKD 1 = € ۰/۰۱۶۲۶۳
$US$US 1= MKD ۵۵/۱۲۸۰۲۶MKD 1 = $US ۰/۰۱۸۱۴
£UK£UK 1= MKD ۶۷/۰۸۹۷۸۴MKD 1 = £UK ۰/۰۱۴۹۰۵
C$C$ 1= MKD ۴۱/۸۵۵۴۲۲MKD 1 = C$ ۰/۰۲۳۸۹۲
$AU$AU 1= MKD ۳۷/۹۸۲۴۵۷MKD 1 = $AU ۰/۰۲۶۳۲۸
¥JP¥JP 1= MKD ۰/۵۰۸۱۸MKD 1 = ¥JP ۱/۹۶۷۸۰۷

این کشور دینار مقدونیه

صفحه دینار مقدونیه

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود دینار مقدونیه (2018)
  • این کشور : 1
  • منطقه : ۲۵,۳۳۳ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲,۰۷۷,۰۰۰
  • تراکم جمعیت : ۸۲/۰ /کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟