اطلاعات دلار آمریکا

ISO 4217USD (840)
علامت ارز دلار آمریکا$US

نرخ ارز دلار آمریکا (11 اوت 2019)

€ 1= $US ۱/۱۱۵۴$US 1 = € ۰/۸۹۶۵۳۹
£UK£UK 1= $US ۱/۲۱۶۹۸۱$US 1 = £UK ۰/۸۲۱۷۰۶
C$C$ 1= $US ۰/۷۵۹۲۴$US 1 = C$ ۱/۳۱۷۱۰۷
$AU$AU 1= $US ۰/۶۸۸۹۸۶$US 1 = $AU ۱/۴۵۱۴۰۸
¥JP¥JP 1= $US ۰/۰۰۹۲۱۸$US 1 = ¥JP ۱۰۸/۴۸۳۴۰۲
CHFCHF 1= $US ۱/۰۱۰۵۰۹$US 1 = CHF ۰/۹۸۹۶

صفحه دلار آمریکا

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود دلار آمریکا (2018)
  • این کشور : 6
  • وابستگیها : 9
  • منطقه : ۹,۶۷۵,۰۴۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۳۴۹,۰۸۶,۹۹۰
  • تراکم جمعیت : ۳۶/۱ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۳,۸۳۶ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟