صفحه اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع (2018)
  • این کشور : 52
  • منطقه : ۳۰,۶۷۴,۸۳۴ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۲,۲۵۲,۵۹۸,۹۵۵
  • تراکم جمعیت : ۷۳/۴ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۰۵,۳۹۶ کیلومتر مربع