این کشور اتحادیه مغرب عربی

صفحه اتحادیه مغرب عربی

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود اتحادیه مغرب عربی (2018)
  • این کشور : 5
  • منطقه : ۵,۷۸۲,۱۴۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱۰۰,۵۲۰,۰۰۲
  • تراکم جمعیت : ۱۷/۴ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۶,۵۰۵ کیلومتر مربع