صفحه اتحادیه عرب

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود اتحادیه عرب (2018)
  • این کشور : 25
  • منطقه : ۱۷,۲۰۳,۱۷۹ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱,۷۵۲,۴۱۴,۹۵۴
  • تراکم جمعیت : ۱۰۱/۹ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۵,۲۴۵ کیلومتر مربع