صفحه اتحادیه آفریقا

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود اتحادیه آفریقا (2018)
  • این کشور : 52
  • وابستگیها : 1
  • منطقه : ۲۹,۲۹۱,۹۴۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱,۱۹۰,۴۸۶,۰۱۲
  • تراکم جمعیت : ۴۰/۶ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۸,۲۰۱ کیلومتر مربع