صفحه آند انجمن

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود آند انجمن (2018)
  • این کشور : 11
  • منطقه : ۱۸,۵۱۱,۷۳۶ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۵۲۱,۱۵۲,۹۹۷
  • تراکم جمعیت : ۲۸/۲ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۹,۲۵۴ کیلومتر مربع