صفحه آمریکای جنوبی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+
اطلاعات و دانلود آمریکای جنوبی (2018)
  • این کشور : 12
  • وابستگیها : 3
  • منطقه : ۱۷,۸۵۸,۲۵۱ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۴۲۲,۸۱۵,۹۹۸
  • تراکم جمعیت : ۲۳/۷ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۳۲,۷۴۵ کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟