این کشور آفریقای اقتصادی غرب و اتحادیه پولی

صفحه آفریقای اقتصادی غرب و اتحادیه پولی

لینک مستقیم
اطلاعات و دانلود آفریقای اقتصادی غرب و اتحادیه پولی (2018)
  • این کشور : 8
  • منطقه : ۳,۵۰۶,۶۱۵ کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : ۱۲۰,۴۰۶,۹۹۹
  • تراکم جمعیت : ۳۴/۳ /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : ۱,۵۷۳ کیلومتر مربع