میکرونزی

این قاره : اقیانوسیه.
شهرهای عمده : تاراوای جنوبی و ماجورو.

وابستگیها میکرونزی

صفحه میکرونزی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح میکرونزی

اطلاعات و دانلود میکرونزی
  • این کشور : 5
  • وابستگیها : 2
  • منطقه : 3.199 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 539.075
  • تراکم جمعیت : 168,5 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 10.782 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟