صفحه اقیانوسیه

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح اقیانوسیه

اطلاعات و دانلود اقیانوسیه
  • شبه قاره : 4
  • این کشور : 14
  • وابستگیها : 14
  • منطقه : 8.508.688 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 56.540.795
  • تراکم جمعیت : 6,6 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 72.287 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟