این کشور استرالزی

صفحه استرالزی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح استرالزی

اطلاعات و دانلود استرالزی
  • این کشور : 2
  • وابستگیها : 3
  • منطقه : 7.955.713 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 47.132.126
  • تراکم جمعیت : 5,9 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 41.091 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟