صفحه اروپا

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح اروپا

اطلاعات و دانلود اروپا
  • شبه قاره : 4
  • این کشور : 44
  • وابستگیها : 7
  • منطقه : 23.057.538 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 730.634.246
  • تراکم جمعیت : 31,7 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 147.750 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟