اطلاعات فرانک

ISO 4217XOF (952)
علامت ارز فرانکF CFA

نرخ ارز فرانک

€ 1= F CFA 655,957F CFA 1 = € 0,001524
$US$US 1= F CFA 595,999455F CFA 1 = $US 0,001678
£UK£UK 1= F CFA 833,01416F CFA 1 = £UK 0,0012
C$C$ 1= F CFA 439,973841F CFA 1 = C$ 0,002273
$AU$AU 1= F CFA 429,431751F CFA 1 = $AU 0,002329
¥JP¥JP 1= F CFA 5,272119F CFA 1 = ¥JP 0,189677

صفحه فرانک

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح فرانک

اطلاعات و دانلود فرانک
  • این کشور : 8
  • منطقه : 3.506.615 ¤TRAD|fa|km²¤
  • تعداد ساکنان : 89.203.000
  • تراکم جمعیت : 25,4 /¤TRAD|fa|km²¤
  • طول خط ساحلی : 1.573 ¤TRAD|fa|km²¤
آیا شما مانند DB-city ؟