اطلاعات دلار سنگاپور

ISO 4217SGD (702)
علامت ارز دلار سنگاپورS$

نرخ ارز دلار سنگاپور

€ 1= S$ 1,5428S$ 1 = € 0,648172
$US$US 1= S$ 1,401781S$ 1 = $US 0,713378
£UK£UK 1= S$ 1,959236S$ 1 = £UK 0,510403
C$C$ 1= S$ 1,034811S$ 1 = C$ 0,96636
$AU$AU 1= S$ 1,010016S$ 1 = $AU 0,990083
¥JP¥JP 1= S$ 0,0124S$ 1 = ¥JP 80,645161

این کشور دلار سنگاپور

صفحه دلار سنگاپور

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح دلار سنگاپور

اطلاعات و دانلود دلار سنگاپور
  • این کشور : 1
  • منطقه : 693 ¤TRAD|fa|km²¤
  • تعداد ساکنان : 4.572.000
  • تراکم جمعیت : 6.597,4 /¤TRAD|fa|km²¤
  • طول خط ساحلی : 196 ¤TRAD|fa|km²¤
آیا شما مانند DB-city ؟