اطلاعات لئو رومانی

ISO 4217RON (946)

نرخ ارز لئو رومانی

€ 1= RON 4,4639RON 1 = € 0,224019
$US$US 1= RON 4,055879RON 1 = $US 0,246556
£UK£UK 1= RON 5,668804RON 1 = £UK 0,176404
C$C$ 1= RON 2,994098RON 1 = C$ 0,33399
$AU$AU 1= RON 2,922357RON 1 = $AU 0,34219
¥JP¥JP 1= RON 0,035878RON 1 = ¥JP 27,872234

این کشور لئو رومانی

صفحه لئو رومانی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح لئو رومانی

اطلاعات و دانلود لئو رومانی
  • این کشور : 1
  • منطقه : 237.500 ¤TRAD|fa|km²¤
  • تعداد ساکنان : 21.489.000
  • تراکم جمعیت : 90,5 /¤TRAD|fa|km²¤
  • طول خط ساحلی : 225 ¤TRAD|fa|km²¤
آیا شما مانند DB-city ؟