اطلاعات کوردوبا

ISO 4217NIO (558)

نرخ ارز کوردوبا

€ 1= NIO 30,9848NIO 1 = € 0,032274
$US$US 1= NIO 28,152644NIO 1 = $US 0,035521
£UK£UK 1= NIO 39,348276NIO 1 = £UK 0,025414
C$C$ 1= NIO 20,782615NIO 1 = C$ 0,048117
$AU$AU 1= NIO 20,284648NIO 1 = $AU 0,049298
¥JP¥JP 1= NIO 0,249034NIO 1 = ¥JP 4,015516

این کشور کوردوبا

صفحه کوردوبا

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح کوردوبا

اطلاعات و دانلود کوردوبا
  • این کشور : 1
  • منطقه : 129.494 ¤TRAD|fa|km²¤
  • تعداد ساکنان : 6.193.000
  • تراکم جمعیت : 47,8 /¤TRAD|fa|km²¤
  • طول خط ساحلی : 910 ¤TRAD|fa|km²¤
آیا شما مانند DB-city ؟