اطلاعات لو بلغارستان

ISO 4217BGN (975)

نرخ ارز لو بلغارستان

€ 1= BGN 1,9558BGN 1 = € 0,5113
$US$US 1= BGN 1,777031BGN 1 = $US 0,562736
£UK£UK 1= BGN 2,483713BGN 1 = £UK 0,402623
C$C$ 1= BGN 1,311825BGN 1 = C$ 0,762297
$AU$AU 1= BGN 1,280393BGN 1 = $AU 0,78101
¥JP¥JP 1= BGN 0,015719BGN 1 = ¥JP 63,617278

این کشور لو بلغارستان

صفحه لو بلغارستان

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح لو بلغارستان

اطلاعات و دانلود لو بلغارستان
  • این کشور : 1
  • منطقه : 110.910 ¤TRAD|fa|km²¤
  • تعداد ساکنان : 7.551.000
  • تراکم جمعیت : 68,1 /¤TRAD|fa|km²¤
  • طول خط ساحلی : 354 ¤TRAD|fa|km²¤
آیا شما مانند DB-city ؟