اطلاعات یورو

ISO 4217EUR (978)
علامت ارز یورو

نرخ ارز یورو

$US$US 1= € 0,908595€ 1 = $US 1,1006
£UK£UK 1= € 1,269922€ 1 = £UK 0,78745
C$C$ 1= € 0,670736€ 1 = C$ 1,4909
$AU$AU 1= € 0,654664€ 1 = $AU 1,527501
¥JP¥JP 1= € 0,008037€ 1 = ¥JP 124,424537
CHFCHF 1= € 0,914997€ 1 = CHF 1,0929

صفحه یورو

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح یورو

اطلاعات و دانلود یورو
  • این کشور : 22
  • وابستگیها : 10
  • منطقه : 2.740.793 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 330.497.483
  • تراکم جمعیت : 120,6 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 46.538 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟