اطلاعات ین

ISO 4217JPY (392)
علامت ارز ین¥JP

نرخ ارز ین

€ 1= ¥JP 124,42¥JP 1 = € 0,008037
$US$US 1= ¥JP 113,047429¥JP 1 = $US 0,008846
£UK£UK 1= ¥JP 158,003683¥JP 1 = £UK 0,006329
C$C$ 1= ¥JP 83,452948¥JP 1 = C$ 0,011983
$AU$AU 1= ¥JP 81,453355¥JP 1 = $AU 0,012277
CHFCHF 1= ¥JP 113,843902¥JP 1 = CHF 0,008784

این کشور ین

صفحه ین

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح ین

اطلاعات و دانلود ین
  • این کشور : 1
  • منطقه : 377.835 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 127.733.002
  • تراکم جمعیت : 338,1 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 29.751 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟