اطلاعات دینار مقدونیه

ISO 4217MKD (807)

نرخ ارز دینار مقدونیه

€ 1= MKD 61,6968MKD 1 = € 0,016208
$US$US 1= MKD 56,057423MKD 1 = $US 0,017839
£UK£UK 1= MKD 78,350117MKD 1 = £UK 0,012763
C$C$ 1= MKD 41,382252MKD 1 = C$ 0,024165
$AU$AU 1= MKD 40,390704MKD 1 = $AU 0,024758
¥JP¥JP 1= MKD 0,495875MKD 1 = ¥JP 2,016637

این کشور دینار مقدونیه

صفحه دینار مقدونیه

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح دینار مقدونیه

اطلاعات و دانلود دینار مقدونیه
  • این کشور : 1
  • منطقه : 25.333 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 2.055.000
  • تراکم جمعیت : 81,1 /کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟