صفحه آمریکای مرکزی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح آمریکای مرکزی

اطلاعات و دانلود آمریکای مرکزی
  • این کشور : 8
  • منطقه : 2.496.330 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 150.561.004
  • تراکم جمعیت : 60,3 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 15.933 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟