صفحه آمریکای جنوبی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح آمریکای جنوبی

اطلاعات و دانلود آمریکای جنوبی
  • این کشور : 12
  • وابستگیها : 3
  • منطقه : 17.858.251 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 388.179.631
  • تراکم جمعیت : 21,7 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 32.745 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟