وابستگیها آفریقای غربی

صفحه آفریقای غربی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح آفریقای غربی

اطلاعات و دانلود آفریقای غربی
  • این کشور : 16
  • وابستگیها : 1
  • منطقه : 6.145.253 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 293.931.664
  • تراکم جمعیت : 47,8 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 6.125 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟