این کشور آفریقای شمالی

وابستگیها آفریقای شمالی

صفحه آفریقای شمالی

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح آفریقای شمالی

اطلاعات و دانلود آفریقای شمالی
  • این کشور : 6
  • وابستگیها : 1
  • منطقه : 7.904.959 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 195.859.209
  • تراکم جمعیت : 24,8 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 10.164 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟