صفحه آفریقا

لینک مستقیم
Facebook, Twitter, Google+

توضیح آفریقا

اطلاعات و دانلود آفریقا
  • شبه قاره : 5
  • این کشور : 54
  • وابستگیها : 4
  • منطقه : 30.361.537 کیلومتر مربع
  • تعداد ساکنان : 965.625.658
  • تراکم جمعیت : 31,8 /کیلومتر مربع
  • طول خط ساحلی : 40.488 کیلومتر مربع
آیا شما مانند DB-city ؟